Transaction AB

Här finns vi

Södra Torggatan 6, 434 30 Kungsbacka

info@transaction.se

+46 (0)340-69 69 80

  Magnus Winberg

  dir.tel +46(0)340-69 69 81

  Mob:+46(0)705-12 38 68

  Epost: magnus.winberg@transaction.se

  Bert Nordqvist

  dir. tel +46(0)340-69 69 82

  Mob:+46(0)76-112 55 50
  Epost:bert.nordqvist@transaction.se

  Tobias Runbert

  dir. tel +46(0)340-69 69 89

  Mob:+46(0)724-02 37 37
  Epost: tobias.runbert@transaction.se

  Nathalie Lorentsson

  dir. tel 0340/696983

  Mob:0720929191

  Epost:nathalie.lorentsson@transaction.se

  Lisbeth Halltorp
  Ekonomi

  dir. tel +46(0)340-69 69 85